• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia  pierwszej edycji konkursu Kobieta Roku 2011. Pierwszą laureatką została Pani Joanna Kaznowska, która została jednogłośnie wybrana przez kapitułę (skład męski). Kobieta Roku otrzymała podziękowania za dotychczasowe dokonania na rzecz Miłocina,  statuetkę oraz drobny upominek. Z regulaminu Konkursu wynika że ten zaszczytny tytuł można zdobyć tylko raz a szansę na zdobycie tytułu Kobiety Roku ma każda z pań która wykaże się w roku 2012 n/w cechami:
a) pozytywną postawą obywatelską,
b) prowadzeniem działalności charytatywnej,
c) osiągnięciami w pracy społecznej,
d) współpracą z osobami niepełnosprawnymi lub opieką nad nimi,
e) pracą na rzecz społeczności lokalnej,
f ) pracą z młodzieżą,
g) promocją miejscowości Miłocin.
1. Konkurs w terminie do końca  lutego każdego roku rozstrzygnie kapituła składająca się z minimum 5 członków.
2. Nagrodą w plebiscycie będzie statuetka.
3. Tytuł Kobiety Roku może być przyznany kobietom związanych z pracą i działalnością na rzecz Miłocina.
4. Zgłoszenia kandydatek na Kobietę Roku może dokonać każdy z mieszkańców Miłocina do dnia 1 lutego każdego roku.
5. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Stowarzyszenia - Miłocin 7 (Szkoła Podstawowa).
Skład kapituły na rok 2012 zostanie powołany w grudniu br.

                                                                                                                         Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków