• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

zaprasza na

spektakl muzyczny „Widzę i opisuję”

scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne: Jerzy Satanowski

występują: Krystyna Tkacz, Mirosław Czyżykiewicz, Magdalena Piotrowska, Przemysław Buksiński, Agata Klimczak

Zespół muzyczny pod kierunkiem Bartłomieja Abramowicza:

Tomasz "Fazi" Gąsior - instrumenty perkusyjne
Wiesław Wysocki – saksofon
Bartłomiej Abramowicz – fortepian
Bartłomiej Węgliński – gitara

Albert Wiatrzyk – gitara basowa

9  stycznia 2013, godz. 19:00

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Spekatkl muzyczny "Widzę i opisuję" w reżyserii Jerzego Satanowskiego to widowisko, które dowodzi, że o sztuce najlepiej mówi się sztuką [...] Aktorzy słowami poetów czasem wzruszająco, czasem z przymrużeniem oka stawiają pytania o to, czym byłby świat gdyby nie sztuka i czy lepiej żyłoby się bez niej. A cały wywód sprowadza się do humorystycznego finału ze słowami "Aktor musi grać by żyć, bo to jest jego być (albo nie być)". Kacper Sulowski, Gazeta Wyborcza 25.11.2013

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,15012163,Sztuka_o_sztuce__Re cenzja_spektaklu_muzycznego__Widze.html


Widzę i opisuję” to spektakl, ułożony z tekstów, roztrząsających problemy tworzenia, oscylujących wokół pytań: czym jest pisanie, malowanie, śpiewanie, granie w teatrze? jakie wzloty i upadki temu towarzyszą? dlaczego i po co tworzymy, a także czym byłby świat gdyby nie sztuka? Są to kwestie niezwykle poważne, lecz spektakl nie jest esejem na ten temat, ale raczej barwnym kalejdoskopem nastrojów, jakie towarzyszą powstawaniu wiersza, piosenki, obrazu, bo jak twierdzi Krystyna Tkacz: "[...] zawód aktorski wymaga bardzo dużej pracy i w moim życiu zawładnął właściwie wszystkim". Aktorka dodaje także: "Chyba najbardziej kocham swój zawód. Jestem człowiekiem pasji. A to znaczy podziwiać pogodę, zwiedzać, poznawać, smakować, nie żyć letnio".

Lista autorów wprzęgniętych w projekt „Widzę i opisuję” jest długa i bardzo urozmaicona: od Mickiewicza, Szekspira, Różewicza, Leśmiana, Czechowicza, po Młynarskiego, Koftę i wielu innych. Wyznacza to formę spektaklu, który można określić znanym sformułowaniem: słowno-muzyczny.

Ceny biletów:

    • normalny - 45,00 zł
    • członkowie Stowarzyszenia - 10,00 zł

 

Zgłoszenia do dnia 8 stycznia pod tel. 507 81 82 78 - Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków