• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. ,,11 LISTOPADA - 102ROCZNICAODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W BIELI I CZERWIENI"
Konkurs został ogłoszony w październiku 2020 r. , a termin dostarczania prac upłynął 4 listopada 2020r.

Na konkurs wpłynęło 47 prace z 3-ch szkół i przedszkoli m.in.
1. Szkoły Podstawowej i przedszkola w Miłocinie- 35 prac 7 nagród
2. Szkoły Podstawowej i przedszkola z Wojciechowa- 11 prac 4 nagroda
3. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie - oddział zerowy - 1 praca -1 nagroda

Zostało powołane jury w składzie:

Pani mgr Monika Szumera - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
Pani mgr Joanna Kruk - nauczycielka w edukacji wczesnoszkolnej
Pani mgr Dorota Misztal - Szyszko - nauczycielka w edukacji wczesnoszkolnej
Pani Agata Górska - nauczycielka języka polskiego i angielskiego
Pani mgr Katarzyna Kalicka - nauczycielka plastyki

18 listopada 2020r. - zostali wyłonieni laureaci konkursu.

NAGRODY OTRZYMUJĄ:IMG 20201208 120824
I kategoria - przedszkole izerówka:
1. Samanta Mirosław - z przedszkola w Miłocinie
2. Antonina Wieczorek - zzerówkiszkoła nr 21 w Lublinie
3. Wiktor Kalicki - z zerówki w Wojciechowie

II kategoria -KLASYI - III:
1.Maja Adamczyk - SP w Miłocinie
2. Lena Mirosław - SP w Wojciechowie
3. Oliwia Wróbel - SP w Miłocinie
4. Julia Mazurek Mazurek - SP w Miłocinie

III kategoria - KLASYIV-VI:
1. Wiktoria Wijakowska - SP w Miłocinie
2. Nikola Kalicka - SP w Wojciechowie
3. Patryk Koral - SP w Miłocinie

IV kategoria - KLASYVII- VIII:
1. Julia Czepińska - SP w Wojciechowie
2. Blanka Cherubin - SP w Miłocinie

Nagród: 12

UCZESTNICY:IMG 20201208 115826

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie:

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA:
1. Hana Kornacka
2. Tymon Wolski
3. Amelia Mokijewska
4. Samanta Mirosław - NAGRODA
5. Klara Gerchent
6. Miłosz Wolski
7. Julia Sikora
8. Nina Łukawska

KLASY I -III :
1. Michał Cherubin
2. Jakub Sikora
3. Rafał Rynkowski
4. Maja Adamczyk - NAGRODA
5. Jan Bieniek
6. Aleksandra Walczak
7. Alicja Poleszak
8. Ksawery Wajrak
9. Klaudia Widomska
10. Łucja Marzeda
11. Nikola Węglińska
12. Antoni Janczak
13. Julia Mazurek - NAGRODA
14. Krzysztof Stefanek
15. Oliwia Wróbel-NAGRODA

KLASY IV - VI:
1. Wiktoria Wijakowska-NAGRODA
2. Marta Pokrzywa
3. Ksawery Mirosław
4. Martyna Kowalska
5. Anna Rejmak
6. Patrycja Wajrak
7. Patryk Koral- NAGRODA
8. Martyna Zawół
9. Mateusz Wieczorek
10. Julia Pluta
11. Martyna Wojciechowska

KLASY VII - VII:1.
Blanka Cherubin - NAGRODA

 

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA:
1. WiktorKalicki- NAGRODA

KLASY I- III:
1. Lena Mirosław - NAGRODA
2. Magdalena Cybula
3. FranciszekIwaniak
4. Milena Masiak
5. Milena Masiak
6. Gabriela Kowalska
7. Antoni Rasz
8. Liwia Żelazo

KLASY IV - VI :
1. Nikola Kalicka - NAGRODA

KLASY VII - VIII:
1. Julia Czępińska -NAGRODA

3. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA:
1. Antonina Wieczorek- NAGRODA

 Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastapi po feriach. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi"

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków