• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W dniu 25 czerwca na terenie należącym do Szkoły Podstawowej w Miłocinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 połączona z poświęceniem sztandaru Szkoły. Wydarzenie miało charakter patriotyczno-sportowy i wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego oraz gminnego tj. gminy Wojciechów i Jastków. Byli również obecni przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Marian Sypniewski, który wręczył Dyrektor Szkoły Monice Szumera flagę olimpijską. Uroczystość uświetnił odczytany przez Pana Marka Wojciechowskiego list Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka.
Po przekazaniu sztandaru dla Szkoły wyróżniający się, najlepszymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem uczniowie otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody, zostały również wręczone upominki za osiągnięcia sportowe. Po oficjalnych uroczystościach uczniowie przystąpili, z dużym zapałem, do bloku sportowego, który tradycyjnie i jak zawsze profesjonalnie przygotowała Ewelina Poleszak.
Blok sportowy przeprowadzony był w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który co roku jest realizowany przez nasze Stowarzyszenie „u źródeł Ciemięgi”. Wszyscy uczestnicy rywalizacji sportowych otrzymali upominki oraz znaczek turniejowy, natomiast najlepsi puchary i medale. Sportowcami roku zostali wybrani Bartek Pojęta i Alicja Frańczak.
Zawody zakończyły się utworzeniem przez strażaków z OSP Miłocin-Czajki kurtyny wodnej, która sprawiła ogromną przyjemność uczestnikom, rywalizującym w zajęciach sportowych w tak upalny dzień. Stowarzyszenie przygotowało bufet do grillowania oraz zabezpieczyło napoje dla wszystkich uczestników wydarzenia, najmłodsi mogli korzystać do woli z zamku dmuchanego.
Duże podziękowania za realizację wydarzenia należą się Pani Dyrektor Szkoły Monice Szumera oraz nauczycielom, którzy przez kilka tygodni w upalne dni pracowali przy przygotowaniach do uroczystości na równi ze strażakami z OSP Miłocin-Czajki na czele z prezesem Miłoszem Adamczykiem. Specjalne słowa uznania należą się radzie sołeckiej wsi Miłocin gminy Wojciechów, którzy przekazali pieniądze na zakup sztandaru. Dziękujemy także rodzicom ósmoklasistów, którzy zorganizowali uroczysty obiad dla swoich absolwentów oraz uczniów siódmej klasy i nauczycieli. Prezes Stowarzyszenia u źródeł Ciemięgi wręczył ósmoklasistom pamiątkowe dyplomy oraz zafundował pizzę. W miłej atmosferze zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do galerii.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Stowarzyszenia „U Żródeł Ciemięgi”
Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków