• Ciemięga
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

alt

 

Po wielu miesiącach wspólnych działań dyrekcji Szkoły Podstawowej w Miłocinie wraz z Radą Rodziców oraz naszego Stowarzyszenia miło nam poinformować, że Święto Sportu Powszechnego wraz z nadaniem imienia Polskich Olimpijczyków naszej szkole zostało w 80% dopięte organizacyjnie. Obecnie przyjmujemy chętnych wolontariuszy do pomocy w organizacji święta. Przyjmujemy także zgłoszenia do Biegu Ariańskiego. Poniżej zamieszczamy regulamin biegu, który odbędzie się 26 maja 2013r. na trasie Wojciechów – Miłocin (7 km).

Zgłoszenia

Do dnia 15.05.2013r. na mail: m.m.gorniak@ gmail.com,  telefonicznie 693 230 360 lub w dniu zawodów do godz. 1000.

Przewidujemy udział 200 zawodników – liczy się kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór pakietu startowego odbędzie się w biurze zawodów w Szkole Podstawowej w Miłocinie.

Biuro zawodów czynne będzie 25.05.2013r. (sobota) w godzinach: 1800 – 2100, oraz
w dniu zawodów od 900 do 1500.

 

Warunki uczestnictwa

 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25.05.2013r. ukończą 16 lat
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców bądź opiekunów
  prawnych
 • Zaleca się posiadanie badania lekarskiego.
 • Wpisowe – 20,00zł

 

Nagrody

 • Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn miejsca I – III otrzymają puchary
  oraz nagrody pieniężne (wysokość nagród pieniężnych będzie znana w dniu zawodów)
 • Zwycięscy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary.
 • Każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy.
 • Przewidziane są nagrody – niespodzianki
 • Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek

 

 

 

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków