• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na akcję Sprzątania Doliny Ciemięgi, która odbędzie się dnia 24.04.2010 r. (sobota), od godz. 1200. Organizatorami sprzątania są Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”, Szkoła Podstawowa w Miłocinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Miłocinie. W bieżącym roku rzeka Ciemięga zostanie posprzątana na odcinku 1,5 km oraz przystanki autobusowe i PKP i drogi biegnące przez Miłocin. Stowarzyszenie zakupiło działkę nad rzeką Ciemięgą, która także w ramach akcji zostanie uporządkowana, zniwelowana i obsiana trawą.
Przewidujemy że w tegorocznej akcji sprzątania, która zakończy się podsumowaniem przy ognisku oraz poczęstunkiem dla uczestników weźmie udział ok. 100 osób.


Osoby koordynujące:
Joanna Kaznowska –  nr tel. 605 162 550
Krzysztof Górecki – nr tel. 507 818 278

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia
„U Źródeł Ciemięgi”

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków