• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wzorem roku poprzedniego, w którym Kobietą Roku została Teresa Jończyk, po raz trzeci Stowarzyszenie nasze organizuje  konkurs, który ma na celu wyłonienie Kobiety Roku 2013.

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest uhonorowanie kobiety, która wykazuje się :
- Pozytywną postawą obywatelską
- Prowadzeniem działalności charytatywnej
- Osiągnięciami w pracy społecznej
- Współpracą z osobami niepełnosprawnymi lub opieką nad nimi
- Pracą na rzecz społeczności lokalnej
- Pracą z młodzieżą
- Promocją miejscowości Miłocin
2. Konkurs w terminie do końca lutego każdego roku rozstrzygnie kapituła składająca się z minimum 5 członków.
3. Nagrodą w plebiscycie będzie statuetka
4. Kobietą Roku Miłocina można być tylko raz.
5. Tytuł może być przyznany kobietom związanych z pracą i działalnością na rzecz Miłocina.
6. Zgłoszenia kandydatek na Kobietę Roku może dokonać każdy z mieszkańców Miłocina do dnia 23 lutego 2014 r.
7. zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia - Miłocin 7 (Szkoła Podstawowa), lub pod telefonem 507 81 82 78

Zarząd Stowarzyszenia powołał kapitułę w składzie:
1. Joanna Kaznowska
2. Marek Wojciechowski
3. Krzysztof Górecki
4. Dariusz Goral
5. Marian Górniak

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie Kobiety Rolku odbędzie się 1 marca 2014 r.

Pobierz formularz głoszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków