• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

We wtorek 3 sierpnia 2021 r. odbyły się obchody 106. rocznicy Bitwy pod Jastkowem.

Legiony Polskie pod Jastkowem toczyły walkę między 31 lipca, a 3 sierpnia 1915 roku. Z wojskami rosyjskimi starli się wówczas żołnierze I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego oraz wydzielony z III Brygady 4 pułk piechoty ppłk. Bolesława Roi. Była to jedna z największych bitew Legionów. Jednostki polskie od 31 lipca próbowały przełamać pozycje rosyjskie, ale kilkakrotne podejścia nie przynosiły skutku. Ogólna sytuacja na froncie zmusiła Rosjan do opuszczenia umocnień i Legioniści 3 sierpnia 1915 roku wkroczyli do Jastkowa. 4 pułk poniósł olbrzymie straty.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się złożeniem wieńców pod tablicą poświęconą Legionom Józefa Piłsudskiego. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia "U Źródeł Ciemięgi" oraz Solidarnej Polski złożył Krzysztof Górecki oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

0deec347 5653 4e37 b3bf b302cdd91210

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków