• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W dniu 🇮🇩11 LISTOPADA 2021 🇮🇩 nasze Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego i Społecznego "PLENER", przedstawicielami  Województwa Lubelskiego oraz Gmin Jastków, Nałęczów, Wojciechów i Bełżyc, mogliśmy uczcić miejsca pamięci narodowej.

Nasza wspólna społeczna inicjatywa po raz drugi wsparła naszym zdaniem te miejsca, które warte są zapamiętania i odwiedzania. Do takich miejsc należą min.:

1️⃣Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Nałęczowie upamiętniający poległych żołnierzy AK z oddziału Szatana znajdujący się na skraju Lasu Zakładowego, na polanie harcerskiej na przedmieściach Nałęczowa.

2️⃣Pomnik Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w latach 1939-1945 w Wojciechowie.

3️⃣Pomnik upamiętniający odzyskanie przez Polskę Niepodległości, którego częścią jest historyczny, ponad 100-letni krzyż, znajdujący się w Dębówce gm. Jastków. Początkowo krzyż znajdował się na rosnącym dębie, ale drzewo trzeba było wyciąć i pozostał historyczny krzyż z 1918 roku.

4️⃣Pomnik w centrum miejscowości Ługów, który upamiętnia poległych w walce z hitleryzmem mieszkańców wsi. Został on odsłonięty w roku 1957. Znajduje się na nim tablica z nazwiskami 22 osób, a nad tablicą płaskorzeźba orła.

5️⃣Pomnik na Cmentarzu Legionistów Polskich w Jastkowie, który powstał zaraz po bitwie pod Jastkowem pomiędzy wojskami austriackimi, w skład których wchodziła I Brygada Legionów Polskich i 4 pułk piechoty Legionów Polskich, a wycofującymi się wojskami rosyjskimi. Główne natarcie prowadzone było środkiem frontu, który zajmowały wojska polskie. W bitwie poległo 108 żołnierzy austriackich oraz 128 legionistów. Wszyscy zostali pochowani na utworzonym cmentarzu wojennym w Jastkowie.

Cieszymy się, że społeczne inicjatywy są popierane i razem umiemy połączyć siły i w tak ważnym święcie jakim jest 🇮🇩 NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 🇮🇩11 LISTOPADA 2021 🇮🇩 upamiętnić ważne miejsca znajdujące się w naszym regionie.

Dziękujemy Panu Wicemarszałkowi Sebastianowi Trojakowi za wsparcie naszej inicjatywy i osobistym udziale.

Zapraszamy do galerii.

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków