• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Program konferencji
12.00 - powitanie uczestników konferencji, przedstawienie agendy spotkania
12.15- 12.45 - Jak znaleźć przodków? Genealogia w kilku słowach - Piotr Gawryszczak dr nauk humanistycznych KUL
12.45- 13.15 - Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej i ludowej - Marzena Górecka prof.dr hab. Marzena Górecka
13.15-13.30 - przerwa kawowa
13.30-14.00 - Seniorze, masz głos!- Rady Senioralne w jednostkach samorządu terytorialnego- Katarzyna Kaznowska studentka V roku prawa –Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
14.00-16.00 - poczęstunek, wspólne kolędowanie

Konferencja przewidziana jest dla 90 uczestników z 4 gmin powiatu lubelskiego i puławskiego: Gminy Bełżyce, Gminy Jastków, Gminy Wojciechów i Gminy Nałęczów. Podczas wydarzenia zaprezentują się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniorów ze stoiskami ozdób choinkowych i świątecznych.

Logo Ministerstwa Edukacji i Naukilogo FRGI bialy 1

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków