• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

IMG 0101Dzięki współpracy Algirtas sp.z o.o. z Gminą Jastków oraz funduszom UE, powstał nowy projekt  – Klub seniora.
Jego celem jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych dla osób powyżej 60 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu będą mogli dobrać odpowiednią formę wsparcia do własnych potrzeb.

W ramach działalności Klubu organizowane są rożnego rodzaju wydarzenia i przedsięwzięcia takie jak zajęcia ruchowe, koła zainteresowań, zajęcia prozdrowotne czy zajęcia edukacyjne. Klub swoją działalność rozpoczął pod koniec ubiegłego roku.Wczoraj odbyła się pierwsza uroczystość - Święto Babci i Dziadka przygotowane przez członków klubu oraz instruktorów prowadzących: - "Seniorzy bawili się doskonale, a uśmiech i dobra zabawa nie opuszczała ich nawet na chwilę"


Więcej o projekcie dowiesz się ze strony internetowej
https://algitras.nazwa.pl/klub-seniora-jastkow/

 

Nasze Stowarzyszenie wygrało konkurs na prowadzenie następujących zajęć z seniorami:

  • historyczno - edukacyjne
  • nordic - walking
  • rękodzieło
  • samoobrona

Prowadzący zajęcia są zadowoleni z współpracy z seniorami, w przyszłości będziemy dążyli, aby taka grupa powstałą w Miłocinie.

Zapraszamy do galerii.

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków