• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Impreza sportowa "Moja Ojczyzna, mój sport, moja duma i radość", którą zgłosiliśmy do Europejskiego konkursu #BEACTIVE została zakwalifikowana do dwusetki najciekawszych imprez sportowych rozegranych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie imprezy sportowe, które mieliśmy zaplanowane w miesiącach maj i czerwiec zostają przeniesione na wrzesień i październik. W najbliższym czasie z inicjatywy Stowarzyszenia "U Źródeł Ciemięgi" odbędzie się spotkanie z nauczycielami WF z terenu Gminy Wojciechów w celu uzgodnienia warunków i organizacji zaplanowanych imprez sportowych, tj.:

28 sierpnia 2020 r. nastąpiło uroczyste oddanie Świetlicy Wiejskiej w Miłocinie. W imieniu Stowarzyszenia dyplom za zaangażowanie w budowę Świetlicy na ręce Pani Wój Teresy Kot oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jastków Marka Wieczerzaka złożyły Dyrektor Szkoły im. Polskich Olimpijczyków Monika Szumera oraz Wiceprezes Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi".

W poniedziałek 3 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 105. rocznicy bitwy pod Jastkowem. Na tej uroczystości wiązankę złożył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Górecki oraz Radny Gminy Jastków Jerzy Łapanowski.

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków