• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” wspólnie ze Stowarzyszeniem "Plener" oraz przedstawicielami władz trzech gmin Burmistrza Nałęczowa Pana Wiesława Pardyki, Wójta Gminy Wojciechów Pana Artura Markowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jastków Pana Marka Wieczerzaka, jak również Pana Marka Wojciechowskiego Radnego Województwa Lubelskiego, Pani Marii Wróbel Radnej Gminy Jastków, Pana Miłosza Adamczyka i Pana Dariusza Malika Radnych Gminy Wojciechów, sołtysów m.in. Pani Edyty Ciućmak, mogliśmy uczcić pamięć takich właśnie miejsc.

Wybraliśmy naszym zdaniem te miejsca, które warte są zapamiętania i odwiedzania:

  • Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Nałęczowie upamiętniający poległych żołnierzy AK z oddziału Szatana znajdujący się na skraju Lasu Zakładowego, na polanie harcerskiej na przedmieściach Nałęczowa. 1 Pomnik Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w latach 1939-1945 w Wojciechowie.
  • Pomnik upamiętniający odzyskanie przez Polskę Niepodległości, którego częścią jest historyczny, ponad 100-letni krzyż, znajdujący się w Dębówce gm. Jastków. Początkowo krzyż znajdował się na rosnącym dębie, ale drzewo trzeba było wyciąć i pozostał historyczny krzyż z 1918 roku .

Dzięki dzisiejszej inicjatywie, mogliśmy również zaangażować się w pomoc dla producentów chryzantem przeznaczonych dla sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Wybrane przez nas miejsca pamięci narodowej zostały pięknie udekorowane.

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie nas wszystkich. Jako organizacja pozarządowa na bieżąco próbujemy włączać się w aktywność a swoje działania kierujemy w cele umożliwiające dalsze funkcjonowanie w tym ciężkim czasie. Cieszymy się, że nasze inicjatywy są popierane i razem nawet w tak trudnym dla wszystkich czasie umiemy połączyć siły i tym razem upamiętnić ważne miejsca znajdujące się w naszym sąsiedztwie.

Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Górecki

Prawie 8 litrów krwi udało się zebrać podczas kolejnej już w tym roku na terenie gminy Jastków akcji krwiodawstwa. Tym razem ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pojawił się na parkingu przy kościele św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.

Bez względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną krew jest potrzebna każdego dnia. To lek, którego nie da się wyprodukować. Może go jedynie podarować człowiek. Do udziału w tomaszowickiej akcji zgłosiło się 21 osób, z czego krew oddało 17. Dzięki temu pozyskano prawie 8 litrów tego drogocennego płynu.

Akcja odbyła się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Społecznego „Plener” z Ługowa oraz Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” z Miłocina. Wszyscy krwiodawcy mogli liczyć na upominki przygotowane przez organizatorów akcji oraz sponsora – Pizzerię Dores w Tomaszowicach. Podziękowania należą się również ks. Józefowi Brodaczewskiemu, proboszczowi parafii w Tomaszowicach za udostępnienie parkingu oraz promocję akcji wśród parafian.

Zapraszamy do galerii.

Impreza sportowa "Moja Ojczyzna, mój sport, moja duma i radość", którą zgłosiliśmy do Europejskiego konkursu #BEACTIVE została zakwalifikowana do dwusetki najciekawszych imprez sportowych rozegranych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie imprezy sportowe, które mieliśmy zaplanowane w miesiącach maj i czerwiec zostają przeniesione na wrzesień i październik. W najbliższym czasie z inicjatywy Stowarzyszenia "U Źródeł Ciemięgi" odbędzie się spotkanie z nauczycielami WF z terenu Gminy Wojciechów w celu uzgodnienia warunków i organizacji zaplanowanych imprez sportowych, tj.:

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków