• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prawie 8 litrów krwi udało się zebrać podczas kolejnej już w tym roku na terenie gminy Jastków akcji krwiodawstwa. Tym razem ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pojawił się na parkingu przy kościele św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.

Bez względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną krew jest potrzebna każdego dnia. To lek, którego nie da się wyprodukować. Może go jedynie podarować człowiek. Do udziału w tomaszowickiej akcji zgłosiło się 21 osób, z czego krew oddało 17. Dzięki temu pozyskano prawie 8 litrów tego drogocennego płynu.

Akcja odbyła się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Społecznego „Plener” z Ługowa oraz Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” z Miłocina. Wszyscy krwiodawcy mogli liczyć na upominki przygotowane przez organizatorów akcji oraz sponsora – Pizzerię Dores w Tomaszowicach. Podziękowania należą się również ks. Józefowi Brodaczewskiemu, proboszczowi parafii w Tomaszowicach za udostępnienie parkingu oraz promocję akcji wśród parafian.

Zapraszamy do galerii.

Impreza sportowa "Moja Ojczyzna, mój sport, moja duma i radość", którą zgłosiliśmy do Europejskiego konkursu #BEACTIVE została zakwalifikowana do dwusetki najciekawszych imprez sportowych rozegranych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie imprezy sportowe, które mieliśmy zaplanowane w miesiącach maj i czerwiec zostają przeniesione na wrzesień i październik. W najbliższym czasie z inicjatywy Stowarzyszenia "U Źródeł Ciemięgi" odbędzie się spotkanie z nauczycielami WF z terenu Gminy Wojciechów w celu uzgodnienia warunków i organizacji zaplanowanych imprez sportowych, tj.:

28 sierpnia 2020 r. nastąpiło uroczyste oddanie Świetlicy Wiejskiej w Miłocinie. W imieniu Stowarzyszenia dyplom za zaangażowanie w budowę Świetlicy na ręce Pani Wój Teresy Kot oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jastków Marka Wieczerzaka złożyły Dyrektor Szkoły im. Polskich Olimpijczyków Monika Szumera oraz Wiceprezes Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi".

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków